Kilka słów o programie 'Krezus'

Jest to program użytkowy z kategorii liczników impulsów, jednak swoimi możliwościami znacznie wykracza poza zakres standardowy.

Krezus jest przeznaczony dla użytkowników systemu MS Windows, posługujących się modemem telefonicznym w celu łączenia się z Siecią.
Pozwala on:

- w pełni kontrolować zużyty czas on-line i koszt połączeń
- analizować dane statystyczne wykonanych połączeń
- planować zużycie wykupionych pakietów i ryczałtów miesięcznych.

Krezus jest programem w pełni konfigurowalnym i prostym w obsłudze.


*****

Atuty programu Krezus w zakresie standardowych połączeń impulsowych (TPSA lub OnetKonekt) w porównaniu z programami konkurencyjnymi:

Taryfikator:

- uwzględnianie taryf impulsowych w zakresie pory dnia i nocy, sobót
  i niedziel, a także - czego nie ma u konkurencji - świąt stałych
  i ruchomych (obliczanych algorytmicznie)

- taryfikator uwzględnia rozliczanie z dokładnością do dowolnej
  jednostki czasu (standardowo co 3/6 minut, ale można ustawić
  np. rozliczanie sekundowe)

- taryfikator uwzględnia zmianę taryf w czasie - na zasadzie
  dziennika stawek, czyli dane historycznych cen są uwzględniane
  w statystykach połączeń z okresu ich obowiązywania

- powyższe gromadzenie zmian w cenniku umożliwia dodawanie   cenników na czas określony (np. promocje świąteczne) i nieograniczony
  (zwykłe podwyżki cen co parę lat)

- taryfikator przewiduje opłaty za połączenie (tak było dawniej -
  za połączenie lokalne płaciło się tylko raz z góry, niezależnie od czasu)

- okienko pokazujące czas połączenia i koszt rzeczywisty brutto,
  uwzględniający pory dnia (rodzaj taryfy: 3 lub 6 min / impuls), również
  w sytuacji, gdy połączenie naliczane jest częściowo wg jednej taryfy,
  a częściowo wg innej (np. dla połącz. w godz. 17:00-19:00
  - 1 godzina wg imp. 3-minut i 1 godz. wg imp. 6-minut.)

Pozostałe właściwości:


- gromadzenie danych o wykonanych połączeniach, które to dane
  mogą pomóc wybrać optymalną ofertę pakietową (na podstawie
  rzeczywistego zapotrzebowania na czas on-line w miesiącu)

- dynamiczny timer o czestotliwosci zmiennej w szerokim zakresie,
  w zależnosci od trybu pracy programu (minimalizuje to obciążenie   systemu)

- program jest odporny na zawieszenia się systemu - po każdej operacji   na danych pliki są flushowane (w trakcie połączenia - co parę sek.)

- możliwość importowania danych z programu Bankrut, możliwość   eksportu do pliku tekstowego (np. w celu dalszej obróbki pod Excelem)

- baza danych przewiduje undelete, a format danych silnie zagęszczony

Atuty Krezusa w zakresie ofert pakietów internetowych TP S.A.

- taryfikator uwzględnia dowolne pakiety określone przez miesięczny
  limit minut i koszt (brutto lub netto)

- dla pakietów minut obliczana jest wartość sugerowanego dziennego
  czasu on-line (na dzień bieżący; na podstawie rodzaju pakietu,
  długości miesiąca i dotychczasowego wykorzystania limitu w danym   miesiącu)

- taryfikator uwzględnia pakiety ryczałtowe (płatne z góry "okienko"
  godzin w ciągu doby o nieograniczonym limicie miesięcznego czasu
  on-line) - czyli np. pakiet nocny lub też w skrajnym przypadku dostęp
  nielimitowany ("okienko" całodobowe), płatny ryczałtem

- obie powyższe usługi (pakiet minut i pakiet "nocny") mogą współistnieć
  w danym miesiącu (wykracza to poza ofertę TP S.A. gdzie można   wybrać tylko jedną z nich)
      projekt i wykonanie strony: